Προσωπικό

Ερευνητικό Προσωπικό

person icon

Τακτική Ερευνήτρια
Δρ. Δρογούδη ΠαυλίναTelephone: +30 2332041548
Email: drogoudi@otenet.gr
CV
Αξιολόγηση ποικιλιών πυρηνοκάρπων και ροδιάς, αντιπαγετική προστασία, ποιότητα καρπών, μετασυλλεκτική συντήρηση, κλιματική αλλαγή

resized

Δόκιμος Ερευνητής
Δρ. Ζαμπούνης ΑντώνιοςTelephone: +30 2332041548
Email: antbio@yahoo.gr
CV
- Φυτοπαθολογία
- Αλληλεπιδράσεις φυτών παθογόνων
- Γενοτύπιση, διαγνωστική μυκήτων και μελέτη βιοποικιλότητας μυκήτων
- Γονιδιωματική και εξελικτική μυκήτων
- Γενετική βελτίωση φυτών για ανθεκτικότητα σε ασθένειες

resized

Δόκιμος Ερευνητής
Δρ. Παντελίδης ΓεώργιοςTelephone: +30 2332041548
Email: gpantelidis76@gmail.com
CV
Αξιολόγηση ποικιλιών πυρηνοκάρπων και υποκειμένων, ποιότητα καρπών, μετασυλλεκτική συντήρηση, καλλιεργητικές πρακτικές

resized

Τακτικός Ερευνητής
Δρ. Σωτηρόπουλος ΘωμάςTelephone: +30 2332041548
Email: thosotir@otenet.gr
CV
• Φυσιολογία - Θρέψη φυλλοβόλων οπωροφόρων.
• Αξιολόγηση γενετικού υλικού μηλιάς, ακτινιδιάς, αχλαδιάς, νάσι και κυδωνιάς.
• Μελέτη της επίδρασης του γενότυπου και καλλιεργητικών τεχνικών στα ποιοτικά χαρακτηριστικά καρπών φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων.
Ειδικοί Επιστήμονες

resized

Τεχνολόγος Γεωπονίας
Καζαντζής Κων/νοςTelephone: +30 2332041548
Email: nagrefpi@otenet.gr
Προσωπικό Διοικητικής -Οικονομικής - Τεχνικής υποστήριξης

resized

Γραμματεία
Γιάννινα ΑθανασούλαTelephone: +30 2332041548
Email: secretary@ipgrb.gr

resized

Επιμελητής Πειραμάτων - Λογιστήριο
Ντίκας ΑντώνιοςTelephone: +30 2332041548
Email: antonis@ipgrb.gr