Τομείς Έρευνας

Είδη που καλλιεργούνται σε μικρότερη έκταση

Ελάσσονες οπώρες

Αντικείμενο και στόχοι

Αποτελέσματα

Πρόσφατες Εργασίες

Βίντεο

Προσβολή δένδρων λωτού από Κηροπλάστη (Ceroplastes rusci L.) - Βίντεο (link)

Προσβολή δένδρων κυδωνιάς από Εντομοσπορίωση (Entomosporium maculatum) - Βίντεο (link)

Προσβολή δένδρων κυδωνιάς από Καρπόκαψα (Cydia pomonella L.) - Βίντεο (link)

Προσβολή δένδρων κυδωνιάς από Κηροπλάστη (Ceroplastes rusci L.) - Βίντεο (link)

Κλάδεμα ενήλικου δένδρου λωτού (σύστημα διαμόρφωσης: ελεύθερο κύπελλο) - Βίντεο (link)

Κλάδεμα ενήλικου δένδρου κυδωνιάς - Βίντεο (link)

Συμπτώματα από Βακτηριακό Κάψιμο [Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.] σε δένδρα κυδωνιάς - Βίντεο (link)

Συμπτώματα από ηλιακό έγκαυμα σε καρπούς λωτού - Βίντεο (link)

Συλλήψεις Κηλιδόπτερης Δροσόφιλας ή Μύγας της Ασίας [Drosophila suzukii (Matsumura)] και Μύγας της Μεσογείου [Ceratitis capitata (Wiedemann)] σε Τροφοελκυστική Παγίδα προσέλκυσης και θανάτωσης Διπτέρων, σε καλλιέργεια λωτού - Βίντεο (link)

Συμπτώματα σχισίματος καρπών λωτού, ποικιλίας Hana Fuyu, λόγω καιρικών ανωμαλιών στην περίοδο της ωρίμανσης - Βίντεο (link)

Προσβολή δένδρου λωτού από Metcalfa pruinosa (Say) - Βίντεο (link)

Συμπτώματα κακής γονιμοποίησης σε καρπούς λωτού - Βίντεο (link)


Εκλαϊκευμένα άρθρα και παρουσιάσεις

Στυλιανίδης Δ., Σιμώνης Α., Σωτηρόπουλος Θ., Μπίρης Δ. (2012). Το Ginkgo biloba. Ένα δένδρο με πολύτιμες ιδιότητες. Γεωργία - Κτηνοτροφία τ. 4/2012: 55-57. 2012.

Διαμαντής Σ. (2009). Κρανιά: Μια νέα, σοβαρή εναλλακτική καλλιέργεια για ορεινές και ημιορεινές περιοχές της χώρας μας. Περιοδικό ΕΘΙΑΓΕ τ. 36: 18-19. 2009.

Σπανός Ι. (2016). Κρανιά: το δένδρο της μακροζωίας. Περιοδικό ΔΗΜΗΤΡΑ τ. 14: 4-7. 2016.


Ερευνητικές εργασίες σε ξένα περιοδικά

Thomidis T., Tsipouridis C., Isaakidis A., Michailides Z. (2004). Documentation of field and postharvest performance for a mature collection of quince (Cydonia oblonga) varieties in Imathia, Greece. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 2004, Vol. 32: 243–247

Ganopoulos I., Merkouropoulos G., Pantazis S., Tsipouridis C., Tsaftaris A. (2011). Assessing modecular and morpho-agronomical diversity and identification of ISSR markers associated with fruit traits in quince (Cydonia oblonga). Genetics and Molecular Research 10 (4): 2729-2746 (2011).