Τομείς Έρευνας

Αμυγδαλιά

Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, καρυδιά και φουντουκιά)
Prunus dulci
Επιστημονικά υπεύθυνη: Δρ. Π. Δρογούδη

Αντικείμενο και στόχοι

Αποτελέσματα

Πρόσφατες Εργασίες

Βίντεο

Προσβολή δένδρων αμυγδαλιάς από Πολύστιγμα ή Πολυστίγμωση (Polystigma ochraceum Wahl.) - Βίντεο (link)

Επεμβάσεις διαμόρφωσης νεαρών δένδρων αμυγδαλιάς σε ελεύθερο κύπελλο - Βίντεο (link)

Κλάδεμα αμυγδαλιάς (σύστημα διαμόρφωσης: ελεύθερο κύπελλο) - Βίντεο (link)


Εκλαϊκευμένα άρθρα και παρουσιάσεις

Νάνος Γ. (2013). H αμυγδαλιά και η καλλιέργειά της. Γεωργία - Κτηνοτροφία τ. 10/2013: 8-19. 2013.

Τζάμος Ε.Κ., Αντωνίου Π.Π. (2013). Ασθένειες της αμυγδαλιάς. Γεωργία - Κτηνοτροφία τ. 10/2013: 22-33. 2013.

Δρογούδη Π. (2016). Χαρακτηριστικά αυτογόνιμων ποικιλιών αμυγδαλιάς. Παρουσίαση στην εφημερίδα Agrenda, Φεβρουάριος 2016.


Ερευνητικές εργασίες σε ξένα περιοδικά

Drogoudi PD, G. Pantelidis, L. Bacchetta, D. De Giorgio, H. Duval, I. Metzidakis, D. Spera (2012). Protein and mineral nutrient contents in kernels from 72 sweet almond cultivars and accessions grown in France, Greece and Italy. International Journal of Food Science and Technology .


Μελέτες - Εγχειρίδια

Ράλλη Π., Ζαμανίδης Π., Κοκκαλιάρη Δ., Ντούλης Α., Κάτσαρης Π., Μπλέτσος Φ., Κοτρότσης Κ., Μπλαδενόπουλος Κ., Ευγενίδης Γ., Δρογούδη Π., Σωτηρόπουλος Θ., Καζαντζής Κ. (2011). Ο ρόλος της Τ.Γ.Υ. και άλλων Ερευνητικών Ιδρυμάτων στη διατήρηση των τοπικών ποικιλιών. 1η Επιστημονική Συνάντηση για τις Τοπικές Ποικιλίες, Τοπικές ποικιλίες – παρελθόν, παρόν και μέλλον στην Ελλάδα. Αθήνα, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 21/10/2011.