Τομείς Έρευνας

Κερασιά - Βυσσινιά

Πυρηνόκαρπα (ροδακινιά, βερικοκιά, δαμασκηνιά, κερασιά, βυσινιά)
Prunus avium L. - Prunus cerasus L.
Επιστημονικός υπεύθυνος: Κ. Καζαντζής

Αντικείμενο και στόχοι

 • Βελτίωση ποικιλιών
 • Βελτίωση υποκειμένων
 • Βελτίωση των τεχνικών καλλιέργειας
 • Αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στην πράξη και χρειάζονται επιστημονική διερεύνηση.

Αποτελέσματα

 • Εισαγωγή υποσχόμενων ποικιλιών από το εξωτερικό και αξιολόγηση αυτών στις συνθήκες της χώρας μας. Αξιολογήθηκαν 101 ποικιλίες κερασιάς και 25 ποικιλίες βυσσινιάς.
 • Αξιολόγηση εγχώριων ποικιλιών. Μελετήθηκαν μέχρι σήμερα 35 ποικιλίες κερασιάς και 3 ποικιλίες βυσσινιάς.
 • Καταγραφή, αξιολόγηση και επιλογή σποροφύτων κερασιάς και βυσσινιάς, από αυτοφυείς πληθυσμούς σε μη καλλιεργούμενες ή δασικές εκτάσεις. Επισημάνθηκαν 71 άτομα.
 • Δημιουργία νέων ποικιλιών από ελεγχόμενες διασταυρώσεις και χρήση γονέων με επιθυμητά χαρακτηριστικά, επιλεγμένων από όλες τις προηγούμενες κατηγορίες. Δημιουργήθηκαν 92 υποσχόμενα υβρίδια.
 • Η βελτίωση υποκειμένων στοχεύει στην εξεύρεση, δημιουργία και επιλογή υποκειμένων που δίνουν μικρού μεγέθους δένδρα στις εμβολιαζόμενες ποικιλίες, που αντέχουν σε εχθρούς και ασθένειες του εδάφους και σε εδαφικές αντιξοότητες (υγρά, ξηρά, ασβεστούχα εδάφη) και παρουσιάζουν καλή συγγένεια με τις εμβολιαζόμενες ποικιλίες.
 • Ένδεκα άτομα, από εγχώριους αυτοφυείς πληθυσμούς διαφόρων ειδών, επελέγησαν και φυτεύτηκαν σε συλλογή αξιολόγησης.
 • Δοκιμάσθηκαν διάφοροι τρόποι πολλαπλασιασμού.
 • Δώδεκα υποκείμενα, από την επιλογή ξένων υποκειμένων εισήχθησαν και φυτεύτηκαν σε συλλογές αξιολόγησης.
 • Μελετήθηκε η συγγένεια ορισμένων από αυτά (SL 64, Mazard F 12-1, Colt, CAB, P. myrobalana, Gisela 5 και 6, Maxma 14) με ορισμένες εμπορικές ποικιλίες που καλλιεργούνται ή διαδίδονται στη χώρα μας, με εμβολιασμό και καλλιέργεια στον αγρό.
 • Στον άξονα της βελτίωσης των τεχνικών καλλιέργειας μελετήθηκαν: α) τα κλαδεύματα διαμόρφωσης των δένδρων σε διάφορα, εμπορικού ενδιαφέροντος, σχήματα, β) τα κλαδεύματα καρποφορίας και ειδικά κλαδεύματα κατάλληλα για την εφαρμογή του Συστήματος της Ολοκληρωμένης Παραγωγής, γ) τα κλαδεύματα επαναφοράς σε μεγάλης ηλικίας και μεγέθους δένδρα, δ) οι λιπάνσεις των καλλιεργειών και οι αρδεύσεις, ε) ο χειρισμός εδάφους, στ) η φυτοπροστασία από εχθρούς και ασθένειες και η αντιμετώπιση φυσιολογικών ασθενειών, όπως το σχίσιμο του καρπού, η εμφάνιση δίδυμων καρπών κ.λπ.
 • Όσον αφορά το σχίσιμο του καρπού από βροχοπτώσεις, διεξάγεται ειδικός πειραματικός με τη χρήση πλαστικών φύλλων για την κάλυψη των δένδρων, που χρηματοδοτείται από τον ΕΛ.Γ.Α.
 • Μελετήθηκε επίσης η χρήση διαφόρων ορμονικών ή άλλων χημικών ουσιών για την επιτάχυνση εισαγωγής των δένδρων στην παραγωγή, την καλύτερη καρπόδεση και την προστασία από την καρπόπτωση, την οψίμιση της άνθισης, κ.λπ.

Πρόσφατες Εργασίες

Βίντεο

Αναστολή της κυριαρχίας της κορυφής σε βλαστό κερασιάς, είτε από φυσιολογικά, είτε από παθολογικά αίτια - Βίντεο (link)

Διαλογή, ταξινόμηση και τυποποίηση κερασιών, με τη βοήθεια ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενου καλιμπραδόρου - Βίντεο (link)

Ασπιδωτός ενοφθαλμισμός τύπου Τ στην κερασιά (Απρίλιος) - Βίντεο (link)

Φύτευση δενδρυλλίου κερασιάς σε σύστημα διαμόρφωσης UFO - Βίντεο (link)

Κλάδεμα κερασιάς σε μονόκλωνη διαμόρφωση - Βίντεο (link)

Κλάδεμα ενήλικου δένδρου κερασιάς (σύστημα διαμόρφωσης: ελεύθερο κύπελλο) - Βίντεο (link)

Ασυνήθιστες καλλιεργητικές τεχνικές και πειραματισμοί από πρωτοπόρους κερασοκαλλιεργητές - Βίντεο (link)

Ενδεικτικά αποτελέσματα δοκιμών χαραγών και εφαρμογών Προμαλίνης σε δένδρο κερασιάς - Βίντεο (link)

Παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού δενδρωδών σε σύγχρονες μονάδες ιστοκαλλιέργειας - Βίντεο (link)

Έλεγχος μεταβίβασης της αυτογόνιμης ιδιότητας σε υβρίδια κερασιάς - Βίντεο (link)

Αλλαγή ποικιλίας (εμβολιασμός) κερασιάς με καλέμια - Βίντεο (link)

Προσβολή διαφόρων φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων από Κλεωνό ή Περίτελο - Βίντεο (link)

Προσβολή δένδρων κερασιάς από Μαύρη Αφίδα (Myzus cerasi Fabricius) - Βίντεο (link)

Συμπτώματα σχισίματος καρπών υπερπρώιμης ποικιλίας κερασιάς, λόγω μεγάλου όγκου βροχοπτώσεων - Βίντεο (link)

Προσβολή άγουρων καρπών κερασιάς από Φαιά Σήψη ή Μονίλια (Monilinia laxa - Monilinia fructigena Aden. & Ruhl.) - Βίντεο (link)

Έλεγχος της αυτογόνιμης ιδιότητας σε εμπορικές ποικιλίες κερασιάς (Η περίπτωση της ποικιλίας Samba) - Βίντεο (link)

Προσβολή φύλλων κερασιάς από Ζίνα ή Χρυσόμυγα (Cotinis nitida L.) - Βίντεο (link)

Συμπτώματα τροφοπενίας Σιδήρου σε φύλλα δένδρου κερασιάς - Βίντεο (link)

Φυσιολογικοί μεταχρωματισμοί φύλλων νεαρής βλάστησης, της ποικιλίας κερασιάς Ferrovia - Βίντεο (link)

Προσβολή δένδρων κερασιάς από Ωίδιο [Podosphaera clandestina (Wallr.:Fr.) Lev.] - Βίντεο (link)

Προσβολή φύλλων κερασιάς από Τίγρη (Stephanitis pyri Fabricius) - Βίντεο (link)

Συμπτώματα τροφοπενίας Μαγνησίου σε φύλλα δένδρου κερασιάς - Βίντεο (link)

Συμπτώματα τροφοπενίας Καλίου σε φύλλα δένδρου κερασιάς - Βίντεο (link)

Σύγχρονος κερασεώνας διαμορφωμένος σε σύστημα (ελεύθερο) Κυπαρισσάκι - Βίντεο (link)

Ημερίδα για την κερασιά και την καστανιά στην Κ. Μηλιά Πιερίας (Ομιλίες Καζαντζή & Σωτηρόπουλου) - Βίντεο (link)

Εξαγωγή φυτωριακών δενδρυλλίων με μηχανικά μέσα - Βίντεο (link)

Αποσπασματικά ρεπορτάζ από την ημερίδα για την κερασοκαλλιέργεια στο Μεσόβουνο της 28-1-2015 - Βίντεο (link)

Καινοτόμες ιδέες και τεχνικές καλλιέργειας: Δοκιμαστική καλλιέργεια κερασιάς υπό κάλυψη (1) - Βίντεο (link)

Σαπροφυτικοί μύκητες ξύλου, διαφόρων ειδών, σε νεκρά δένδρα ή τμήματα δένδρων, διαφόρων φυλλοβόλων οπωροφόρων - Βίντεο (link)

Ασυνήθιστες καλλιεργητικές τεχνικές και πειραματισμοί από πρωτοπόρους κερασοκαλλιεργητές (2) - Βίντεο (link)

Προσβολή δένδρων κερασιάς από Κορύνεο [Wilsonomyces carpophilus (Lev.) Adaskaveg, Ogawa & Butler] στα φύλλα - Βίντεο (link)

Συμπτώματα Επιφανειακής Κηλίδωσης (Pitting) σε καρπούς κερασιάς - Βίντεο (link)

Προσβολή δένδρου κερασιάς από Φυτόφθορα (Phytophthora spp.) - Η πορεία από την πρώτη παρατήρηση μέχρι την ξήρανση του δένδρου - Βίντεο (link)

Προσβολή ετήσιας βλάστησης νεαρών δένδρων κερασιάς από Κηκιδόμυγα (Οικ.: Cecidomyiidae) - Βίντεο (link)

Στιγμιότυπα από την ημερίδα για τις καλλιέργειες της κερασιάς και βυσσινιάς, στις Ρίζες Τριπόλεως, της 26-1-2016 - Βίντεο (link)

Στιγμιότυπα από την Ημερίδα / Συνάντηση της 10-2-2016 στη Σκύδρα: "Η καλλιέργεια της κερασιάς στην Κεντρική Μακεδονία - 1η συνάντηση ανταλλαγής πληροφοριών και ιδεών" - Βίντεο (link)

Απλός εγκεντρισμός (εμβολιασμός με καλέμι) σε κερασιά - Βίντεο (link)

Επίδειξη χρήσης (εκτός εποχής) εξειδικευμένων εργαλείων πολλαπλασιασμού δενδρωδών με εμβολιοβλαστούς (καλέμια) - Βίντεο (link)

Συμπτώματα τοξικότητας διασυστηματικού ζιζανιοκτόνου σε δένδρα κερασιάς - Βίντεο (link)

Πρώτη παρουσίαση προσπαθειών δημιουργίας Επιδεικτικού Οπωρώνα κερασιάς στο κεντρικό Αγρόκτημα Νάουσας του Τ.Φ.Ο.Δ. - Βίντεο (link)

Προσβολή φύλλων κερασιάς από Καλιρόη (Caliroa cerasi L.) - Βίντεο (link)

Προσβολή καρπών κερασιάς από Μύγα της Ασίας [Drosophila suzukii (Matsumura)] - Βίντεο (link)

Επικονίαση ανθέων κερασιάς με τη βοήθεια Μελισσών (Apis mellifera) και Βομβίνων (Bombus terrestris) - Βίντεο (link)

Ημερήσια καταγραφή της άνθισης έως την εμφάνιση του καρπιδίου σε δένδρο κερασιάς - Βίντεο (link)

Προσβολή δένδρου κερασιάς από Σκολύτη (Scolytus rugulosus) - Βίντεο (link)


Εκλαϊκευμένα άρθρα και παρουσιάσεις

Καζαντζής Κ., Αποστόλου Π. (2011). Το μονόκλωνο γραμμικό σύστημα διαμόρφωσης των δένδρων κερασιάς. Προϋποθέσεις - Εγκατάσταση - Διαμόρφωση των δένδρων - Κλάδεμα καρποφορίας. Περιοδικό ΕΘΙΑΓΕ τ. 43: 4-11. 2011.

Καζαντζής Κ., Χατζηχαρίσης Ι. (2010). Συνοπτική περιγραφή κυριότερων καλλιεργούμενων και διαδιδόμενων ποικιλιών κερασιάς. Περιοδικό ΕΘΙΑΓΕ τ. 41: 9-15. 2010.

Καζαντζής Κ., Χατζηχαρίσης Ι. (2011). Συνοπτική περιγραφή των κυριότερων ποικιλιών βυσσινιάς που αξιολογήθηκαν στο Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων. Περιοδικό ΕΘΙΑΓΕ τ. 44: 8-11. 2011.

Χατζηχαρίσης Ι., Καζαντζής Κ. (2010). Περιγραφή και αξιολόγηση δύο εγχώριων ποικιλιών κερασιάς, "Βασιλειάδη" και "Λεμονίδη". Γεωργία - Κτηνοτροφία τ. 3/2010: 34-37. 2010.

Χατζηχαρίσης Ι., Καζαντζής Κ. (2009). Αξιολόγηση και περιγραφή πέντε νέων ποικιλιών βυσσινιάς. Γεωργία - Κτηνοτροφία τ. 2/2009: 46-51. 2009.

Χατζηχαρίσης Ι., Καζαντζής Κ. (2009). Νεότερες ποικιλίες κερασιάς. 1. Περιγραφή των χαρακτηριστικών και αξιολόγηση 12 ποικιλιών. Γεωργία - Κτηνοτροφία τ. 3/2009: 42-52. 2009.

Χατζηχαρίσης Ι., Καζαντζής Κ. (2009). Νεότερες ποικιλίες κερασιάς. 2. Περιγραφή των χαρακτηριστικών 12 ακόμα ποικιλιών. Γεωργία - Κτηνοτροφία τ. 4/2009: 42-52. 2009.

Χατζηχαρίσης Ι., Καζαντζής Κ. (2009). Τα υποκείμενα κερασιάς. Γεωργία - Κτηνοτροφία τ. 1/2009: 60-74. 2009.

Χατζηχαρίσης Ι. (2009). Κλαδεύματα της κερασιάς. Γεωργία - Κτηνοτροφία τ. 4/2009: 30-39. 2009.

Χατζηχαρίσης Ι., Καζαντζής Κ. (2008). Χαρακτηριστικά των κυριότερων καλλιεργούμενων ποικιλιών κερασιάς. Γεωργία - Κτηνοτροφία τ. 3/2008: 28-38. 2008.

Καζαντζής Κ., Αποστόλου Π. (2010). Το Μονόκλωνο γραμμικό σύστημα διαμόρφωσης των δένδρων κερασιάς. Γεωργία - Κτηνοτροφία τ. 7/2010: 40-46. 2010.

Καζαντζής Κ., Αποστόλου Π. (2010). Το κλάδεμα καρποφορίας στα Μονόκλωνα δένδρα κερασιάς. Γεωργία - Κτηνοτροφία τ. 9/2010: 64-68. 2010.

Χατζηχαρίσης Ι., Καζαντζής Κ. (2010). Περιγραφή χαρακτηριστικών και αξιολόγηση έξι ποικιλιών κερασιάς και μιας ποικιλίας βυσσινιάς. Γεωργία - Κτηνοτροφία τ. 9/2010: 54-63. 2010.

Χατζηχαρίσης Ι., Καζαντζής Κ. (2011). Νέα υβρίδια κερασιάς από το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων. Γεωργία - Κτηνοτροφία τ. 7/2011: 50-55. 2011.

Καζαντζής Κ. (2011). Τύποι χαραγών που εφαρμόζονται στο Μονόκλωνο σύστημα διαμόρφωσης των δένδρων κερασιάς. Γεωργία - Κτηνοτροφία τ. 7/2011: 56-58. 2011.

Καζαντζής Κ. (2011). Κόστος εγκατάστασης Μονόκλωνου κερασεώνα. Γεωργία - Κτηνοτροφία τ. 9/2011: 50-55. 2011.

Καζαντζής Κ., Δέλλα Α. (2012). Διαμόρφωση των δένδρων κερασιάς σε U.F.O. Γεωργία - Κτηνοτροφία τ. 2/2012: 63-67. 2012.

Σωτηρόπουλος Θ., Πετρίδης Α., Κουκουρίκου-Πετρίδου Μ., Θεριός Ι., Κουτίνας Ν., Παππά Μ. (2012). Παρουσίαση αποτελεσμάτων πιλοτικού ερευνητικού προγράμματος για την προστασία των κερασιών από το σχίσιμο λόγω των άκαιρων βροχοπτώσεων. 1) Επίδραση στην ποιότητα των καρπών. Γεωργία - Κτηνοτροφία τ. 5/2012: 38-42. 2012.

Χατζηχαρίσης Ι., Καζαντζής Κ. (2012). Νέες προσπάθειες δημιουργίας υποκειμένων κερασιάς. Γεωργία - Κτηνοτροφία τ. 5/2012: 32-37. 2012.

Καζαντζής Κ. (2012). Η συμβολή των Μαθηματικών στην κατανόηση της φυλλοταξίας των δένδρων κερασιάς. Γεωργία - Κτηνοτροφία τ. 5/2012: 63-65. 2012.

Καζαντζής Κ. (2012). Διαμόρφωση των δένδρων κερασιάς σε ισπανικό θάμνο. Γεωργία-Κτηνοτροφία τ. 8/2012: 50-57. 2012.

Καζαντζής Κ., Σπανός Κ., Δέλλα Α. (2013). Η αγριοκερασιά: βιολογία, χρήση και προοπτικές για εναλλακτική καλλιέργεια. Περιοδικό ΔΗΜΗΤΡΑ τ. 2: 9-12. 2013.

Καζαντζής Κ. (2013). Συνοπτική περιγραφή κυριότερων ποικιλιών κερασιάς που καλλιεργούνται και διαδίδονται στη χώρα μας. Εφημερίδα Παραγωγή 25/10/2013, φ. 46: 19-20 & 37-38. 2013.

Καζαντζής Κ., Μπόπτσης Ι. (2013). Διαλογή, ταξινόμηση και τυποποίηση κερασιών σε σύγχρονες μονάδες τυποποίησης. Εφημερίδα Παραγωγή 9/11/2013, φ. 48: 20 & 37. 2013.

Σωτηρόπουλος Θ., Καζαντζής Κ. (2013). Προκαταρκτικές παρατηρήσεις επί της επίδρασης των καιρικών συνθηκών σε ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κερασιών κατά τα έτη 2011-2012. "Αρκεί να δαμάσει τον καιρό". Εφημερίδα Agrenda 16-17/11/2013, ένθετο FRESHER 3: 50-52. 2013.

Καζαντζής Κ., Χατζηχαρίσης Ι. (2014). Σχίσιμο κερασιών - Εργαστηριακή διαβάθμιση 22 ποικιλιών όσον αφορά την ευαισθησία τους. Γεωργία - Κτηνοτροφία τ. 4/2014: 46-52. 2014.

Καζαντζής Κ., Δέλλα Α. (2014). Διαμόρφωση των δένδρων κερασιάς στο σύστημα KGB. Γεωργία - Κτηνοτροφία τ. 9/2014: 54-59. 2014.

Kazantzis K., Xafakos P. (2015). Aggiornamenti sulla cerasicoltura greca: cresce l’ interesse per l’ esportazione. Rivista di Frutticoltura e di Ortofloricoltura, No 4, Aprile 2015, pp. 38-40.

Καζαντζής Κ., Μαρνασίδης Σ., Γανόπουλος Ι., Μαδέσης Π., Σωτηρόπουλος Θ. (2015). Πρώτη παρουσίαση της εγχώριας ποικιλίας κερασιάς "Τσολακέικο". Περιοδικό ΔΗΜΗΤΡΑ τ. 9: 4-7. 2015.

Καζαντζής Κ. (2015). Η κερασοκαλλιέργεια στην Ευρώπη και την Ελλάδα, στη δεκαετία του 2010. Φρουτονέα τ. 197: 26-28, Ιούνιος 2015.

Καζαντζής Κ. (2015). Χώρες και κέντρα παραγωγής νέων ποικιλιών κερασιάς και βυσσινιάς ανά τον κόσμο. Γεωργία - Κτηνοτροφία τ. 9/2015:60-72. 2015.

Καζαντζής Κ., Χατζηχαρίσης Ι. (2016). Νέες δημιουργίες κερασιάς. Περιοδικό ΔΗΜΗΤΡΑ τ. 15: 14-15. 2016.

Kazantzis K., Xafakos P. (2017). Germoplasma di origine greca con interesse commerciale. Rivista di Frutticoltura e di Ortofloricoltura, No 4, Aprile 2017, pp. 24-26.

Μαρνασίδης Σ., Καζαντζής Κ. (2016). Το κλάδεμα καρποφορίας της κερασιάς. Γεωργία - Κτηνοτροφία τ. 1/2016:42-47. 2016.

Καζαντζής Κ., Μαρνασίδης Σ. (2016). Εφαρμογή χαραγών σε δένδρα κερασιάς. Γεωργία - Κτηνοτροφία τ. 3/2016:40-41. 2016.

Γανόπουλος Ι., Αραβανόπουλος Φ., Μαδέσης Π., Τσαυτάρης Α., Καζαντζής Κ. (2016). Το κλάδεμα καρποφορίας της κερασιάς. Γεωργία - Κτηνοτροφία τ. 12/2016:46-51. 2016.

Νάνος Γ. (2017). Το μονόκλωνο σύστημα στην κερασιά. Γεωργία - Κτηνοτροφία τ. 3/2017:48-50. 2017.


Ερευνητικές εργασίες σε ξένα περιοδικά

Chatzicharissis I., Kazantzis K., Sotiropoulos T., Koutinas N. (2011). "Bakirtzeika": A Greek Sweet Cherry Cultivar. HortScience 46(7):1052-1053. 2011.

Faniadis D., Drogoudi P.D., Vasilakakis M., (2010). Effects of cultivar, orchard elevation, and storage on fruit quality characters of sweet cherry (Prunus avium L.). Scientia Horticulturae 125: 301-304.

Ganopoulos I., Kazantzis K., Chatzicharisis I., Karayiannis I., Tsaftaris A. (2011). Genetic diversity, structure and fruit trait associations in Greek sweet cherry cultivars using microsatellite based (SSR/ISSR) and morpho-physiological markers. Euphytika. Accepted: 21 March 2011. Published online: 06 April 2011. Doi: 10.1007/s10681-011-0416-z. 2011.

Thomidis T., Sotiropoulos T. (2003). Pathogenicity of 11 Phytophthora species on CAB-6P cherry rootstock. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 2003, Vol. 31: 355–360.

Exadaktylou E., Thomidis T. (2005). Susceptibility of Gisela 5 and Maxma 14 cherry rootstocks to four Phytophthora species. Scientia Horticulturae 106 (2005) 125–128.

Thomidis T., Karayiannis I., Tsipouridis C. (2008). Susceptibility of Thirty Cherry Genotypes on Phytophthora cactorum, P. citrophthora, P. citricola and P. parasitica. J. Phytopathology 156, 446–451. 2008.

Kazantzis K., Chatzicharissis I., Papachatzis A., Sotiropoulos Th., Kalorizou H., Koutinas N. (2011). Evaluation of sweet cherry cultivars introduced in Greece. Sustainable Horticulture-Priorities and Perspectives. University of Craiova, Romania, 28-29 October 2011.

Chatzicharissis I., Kazantzis K., Sotiropoulos T., Koutinas N. (2013). Evaluation of the Local Greek Sweet Cherry Cultivar ‘Vasiliadi’ Compared to the Cultivar ‘Ferrovia’. Proc. IInd Balkan Symposium on Fruit Growing. Acta Hort. 981, p. 119-122.

Chatzicharissis I., Kazantzis K., Sotiropoulos T., Koutinas N. (2013). Evaluation of Some Local Greek Yellow Sweet Cherry Cultivars. Proc. IInd Balkan Symposium on Fruit Growing. Acta Hort. 981, p. 209-212.

Ganopoulos I., Xanthopoulou A., Aravanopoulos F., Kazantzis K., Tsaftaris A., Madesis P. (2013). Microsatellite high-resolution melting (SSR-HRM) analysis for identification of sweet cherry rootstocks in Greece. Plant Genetic Resources 09/2013 (In Press).

Kazantzis K., Sotiropoulos T., Chatzicharissis I. (2011). Evaluation of 27 sour cherry (Prunus cerasus L.) cultivars under the soil climatic conditions of Northern Greece. Proceedings of 22nd International Symposium "Food Safety Production", Trebinje, Bosnia and Herzegovina, 19-25 June, pp. 353-355. 2011.

Sotiropoulos T., Petridis A., Koukourikou-Petridou M., Koutinas N., Kazantzis K., Pappa M. (2014). Efficacy of using rain protective plastic films against cracking of four sweet cherry (Prunus avium L.) cultivars in Greece. International Journal of Agriculture Innovations and Research, Volume 2, Issue 6, p. 1035-1040.

Kafkaletou M., Christopoulos M., Ktistaki M-E., Sotiropoulos T., Tsantili E. (2014). Influence of rain cover on respiration, quality attributes and storage of cherries (Prunus avium L.). Journal of Applied Botany and Food Quality 88, 87-96 (2015). Doi: 10.573/JABFQ.2015.088.012.

Ganopoulos I., Moysiadis T., Xanthopoulou A., Ganopoulou M., Avramidou E., Aravanopoulos F., Tani E., Madesis P., Tsaftaris A., Kazantzis K. (2015). Diversity of morpho-physiological traits in worldwide sweet cherry cultivars of GeneBank collection using multivariate analysis. Scientia Horticulturae Vol. 197, 14 Dec. 2015, p. 381-391.

Ganopoulos I., Moysiadis T., Xanthopoulou A., Osathanunkul M., Madesis P., Zambounis A., Avramidou E., Aravanopoulos F., Tsaftaris A., Sotiropoulos T., Chatzicharisis I., Kazantzis K. (2016). Morpho-physiological diversity in the collection of sour cherry (Prunus cerasus) cultivars of the Fruit Genebank in Naoussa, Greece using multivariate analysis. Scientia Horticulturae 207: 225-232.

Hardner C., Vanderzande S., Cai L., Piaskowski J., Oragusie N., Quero-Garcia J., Campoy J.A., Barrenche T., Wunsch A., Giovannini D., Liverani A., Sotiropoulos T., Kazantzis K., Kumar S., Hayes B., Peace C. (2016). Using SNP arrays to leverage historic data sets for improved prediction accuracy and estimation of GxE of fruit maturity in sweet cherry. 8th Int. Rosaceae Genomics Conference, Angers France, 21-24 June 2016. Book of Abstracts, p. 85.

Kazantzis K., Sotiropoulos T., Marnasidis S., Ganopoulos I., Xanthopoulou A., Madesis P. (2015). 'Tsolakeiko': A Greek Sweet Cherry Cultivar. HortScience 50(10):1591–1592. 2015.

Hardner C., C. Peace, J. Quero-Garcia, S. Vanderzande, D. Giovannini, T. Barreneche, J.A. Campoy, G. Charlot, A. Liverani, N. Oraguzie, M. Villamil-Castro, L. Cai, M. Ordidge, A. Wünsch, T. Sotiropoulos, K. Kazantzis, A. Patocchi, S. Perren, D. Graetz, A. Iezzoni (2017). Building international partnerships for the collation of historical data to study the environmental stability of genomic predictions in sweet cherry. 8th Int. Cherry Symposium, Yamagata Japan, 5-9 June 2017. Book of Abstracts.


Μελέτες - Εγχειρίδια

Χατζηχαρίσης Ι. (2003). Κλαδεύματα κερασιάς. Αυτοτελής έκδοση Ι.Φ.Δ. 2003.

Χατζηχαρίσης Ι., Καζαντζής Κ. (2006). Χαρακτηριστικά κυριότερων καλλιεργούμενων ποικιλιών κερασιάς. Αυτοτελής έκδοση Ι.Φ.Δ. 2006.

Καζαντζής Κ., Χατζηχαρίσης Ι. (2011). Εγχειρίδιο καλλιέργειας κερασιάς. Έκδοση ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. 2011.

Ράλλη Π., Ζαμανίδης Π., Κοκκαλιάρη Δ., Ντούλης Α., Κάτσαρης Π., Μπλέτσος Φ., Κοτρότσης Κ., Μπλαδενόπουλος Κ., Ευγενίδης Γ., Δρογούδη Π., Σωτηρόπουλος Θ., Καζαντζής Κ. (2011). Ο ρόλος της Τ.Γ.Υ. και άλλων Ερευνητικών Ιδρυμάτων στη διατήρηση των τοπικών ποικιλιών. 1η Επιστημονική Συνάντηση για τις Τοπικές Ποικιλίες, Τοπικές ποικιλίες – παρελθόν, παρόν και μέλλον στην Ελλάδα. Αθήνα, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 21/10/2011.

Καζαντζής Κ., Μαρνασίδης Σ. (2013). Επικαιροποιημένο εγχειρίδιο καλλιέργειας κερασιάς. Έκδοση ΕΛ.Γ.Ο. - "ΔΗΜΗΤΡΑ" 2013.

Καζαντζής Κ. (2016). Περιγραφή χαρακτηριστικών και αξιολόγηση 30 υβριδίων κερασιάς που έχουν δημιουργηθεί στο Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. (Τελική έκθεση μακροχρόνιας δράσης). Αυτοτελής έκδοση Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. 2016.

Καζαντζής Κ. (2016). Περιγραφή χαρακτηριστικών και αξιολόγηση 13 σποροφύτων ελεύθερης επικονίασης κερασιάς που έχουν δημιουργηθεί στο Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. (Τελική έκθεση μακροχρόνιας δράσης). Αυτοτελής έκδοση Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. 2016.


Μονογραφίες

Χατζηχαρίσης Ι., Μάϊνου-Πλέρου Α., Χατζηθεοδώρου Ι., Καζαντζής Κ. (2009). Μονογραφία εγχώριων ποικιλιών κερασιάς που αξιολογήθηκαν στο Ι.Φ.Δ. (Περιγραφή χαρακτηριστικών, αξιολόγηση, συγκριτικά στοιχεία). Αυτοτελής έκδοση Ι.Φ.Δ. 2009.

Χατζηχαρίσης Ι., Μάϊνου-Πλέρου Α., Χατζηθεοδώρου Ι., Καζαντζής Κ. (2009). Μονογραφία ποικιλιών βυσσινιάς που αξιολογήθηκαν στο Ι.Φ.Δ. (Περιγραφή χαρακτηριστικών, αξιολόγηση, συγκριτικά στοιχεία). Αυτοτελής έκδοση Ι.Φ.Δ. 2009.

Χατζηχαρίσης Ι., Καζαντζής Κ. (2011). Υποκείμενα κερασιάς. Μονογραφία. Αυτοτελής έκδοση Ι.Φ.Δ. 2011.

Χατζηχαρίσης Ι., Καζαντζής Κ. (2007). Περιγραφή χαρακτηριστικών και αξιολόγηση 24 ποικιλιών κερασιάς και 5 ποικιλιών βυσσινιάς. Μονογραφία. Αυτοτελής έκδοση Ι.Φ.Δ. 2007.

Χατζηχαρίσης Ι., Καζαντζής Κ. (2010). Περιγραφή χαρακτηριστικών και αξιολόγηση οκτώ ποικιλιών κερασιάς και μιας ποικιλίας βυσσινιάς. Μονογραφία. Αυτοτελής έκδοση Ι.Φ.Δ. 2010.

Καζαντζής Κ. (2012). Περιγραφή χαρακτηριστικών και προκαταρκτική αξιολόγηση τεσσάρων ποικιλιών κερασιάς. Μονογραφία. Αυτοτελής έκδοση Ι.Φ.Δ. 2012.

Καζαντζής Κ. (2013). Μονογραφία ποικιλιών κερασιάς που αξιολογήθηκαν από το Ι.Φ.Δ. Έκδοση ΕΛ.Γ.Ο. "ΔΗΜΗΤΡΑ" 2013.


Πρακτικά Ελληνικών Συνεδρίων με κριτές

Φανιάδης Δ., Δρογούδη Π., Βασιλακάκης Μ., (2009). Επίδραση της ποικιλίας και του περιβάλλοντος στην αντιοξειδωτική ικανότητα των κερασιών. Πρακτικά 23ου συνεδρίου ΕΕΕΟ 13: 389-392.

Χατζηχαρίσης Ι., Καζαντζής Κ., Σωτηρόπουλος Θ. (2012). Δύο νέα σπορόφυτα ελεύθερης επικονίασης κερασιάς που δημιουργήθηκαν στο Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων. Γραπτή Ανακοίνωση 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Θεσσαλονίκη 10-12 Οκτωβρίου 2012, Πρακτικά: σελ. 192-195.

Σπανός Κ., Καζαντζής Κ. (2013). Η Αγριοκερασιά.: Βιολογία - Οικολογία, χρήση και προοπτικές για εναλλακτική καλλιέργεια. 16ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 6-9 Οκτωβρίου 2013, Πρακτικά: σελ. 189-196.

Σωτηρόπουλος Θ., Α. Πετρίδης, Μ. Κουκουρίκου-Πετρίδου, Ι. Θεριός, Ν. Κουτίνας, Θ. Θωμίδης, Κ. Καζαντζής, Μ. Παππά (2013). Η επίδραση της κάλυψης δένδρων κερασιάς με πλαστικά φύλλα για την προστασία των καρπών από το σχίσιμο, στην ποιότητα των καρπών. Γραπτή Ανακοίνωση 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Καλαμάτα 15-18 Οκτωβρίου 2013, Πρακτικά: σελ. 251-255.

Χατζηχαρίσης Ι., Καζαντζής Κ., Σωτηρόπουλος Θ., Κουτίνας Ν. (2014). Αξιολόγηση ορισμένων εγχώριων “γαλανών” ποικιλιών κερασιάς. Γραπτή Ανακοίνωση 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Λάρισα 15-17 Οκτωβρίου 2014, Πρακτικά: σελ. 278-282.

Καζαντζής Κ., Θ. Σωτηρόπουλος, Ι. Χατζηχαρίσης (2015). Αξιολόγηση 27 ποικιλιών βυσσινιάς (Prunus cerasus L.) στις εδαφοκλιματικές συνθήκες του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων - Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας. Γραπτή Ανακοίνωση 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Βόλος 28-29 Σεπτεμβρίου 2015, Πρακτικά: σελ. 170-173.