Τομείς Έρευνας

Ροδιά

Ροδιά
Punica granatum
Επιστημονική υπεύθυνη: Δρ. Π. Δρογούδη

Αντικείμενο και στόχοι