Υποδομή

Το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων, διαθέτει τρία αγροκτήματα (κεντρικό στη Νάουσα, και τα παραρτήματα Μακροχωρίου, Σκύδρας και Αριδαίας) συνολικής έκτασης 1.000 περίπου στρεμμάτων, όπου διεξάγονται οι ερευνητικές εργασίες.
Όλα τα αγροκτήματα είναι αυτοδύναμα σε μηχανολογικό εξοπλισμό και κτιριακές εγκαταστάσεις.

Το Κεντρικό Αγρόκτημα βρίσκεται στη Νάουσα και περιλαμβάνει τα γραφεία, εργαστήρια, τη βιβλιοθήκη και την αίθουσα διαλέξεων. Εδώ επίσης βρίσκονται: θερμοκήπιο, υδρονέφωση, εντομοστεγείς θάλαμοι, ψυγεία και πολλές άλλες βοηθητικές εγκαταστάσεις.

Το Κεντρικό Αγρόκτημα επίσης διαθέτει εργαστήρια επαρκώς εξοπλισμένα με όργανα για:

  • Αναλύσεις φυσικών χαρακτηριστικών των φρούτων Χρωματόμετρο, πιεσόμετρα, ζυγοί
  • Χημικές αναλύσεις σε ιστούς φύλλων (φυλλοδιαγνωστική κ.α.) και καρπών Ατομική απορρόφηση, φασματοφωτόμετρο UV-VIS, αέριο χρωματογράφο, Kendjal, φυγόκεντρους, οπτικό μικροσκόπιο με ανάλυση εικόνας, στερεοσκόπια, διαφόρους τύπους κλιβάνων (έως 1800οC), λυοφιλιτής, βαθιά κατάψυξη (-80οC) κ.α..
  • Αναλύσεις προσδιορισμού πρωτεϊνών και ιών Ηλεκτροφόρηση, test ΕLISA και PCR
  • Εφαρμογή θερμοθεραπείας και μεριστωματικό πολλαπλασιασμό

Θάλαμος θερμοθεραπείας, θάλαμος ανάπτυξης με ελεγχόμενες συνθήκεςΕικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα
Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα